Start

Dahlqvist Grafisk Form & Konstnär Jan Peter Dahlqvist

Dahlqvist Grafisk Form etablerad 1994 – Verksam som bildkonstnär sedan 1981

Senaste bilden

Senaste bilden heter "Samband" och är en teckning, målning. Storlek 21x29,7cm.


Digigrafi

Sedan 2001 har jag använt begreppet "digigrafi" på mina digitalt skapade bilder. Här kan du se ett antal av dessa bilder och läsa om tekniken....

Fotografi

Började fotografera analogt redan i början av 1970-talet och har ända sedan dess haft kameran som arbetsverktyg, både i min konstnärliga och grafiska verksamhet.

Konstverken på denna hemsida skyddas enligt upphovsrättslagen (SFS 1960:729). Skyddet innebär att konstverket inte får återges eller tillgängliggöras för allmänheten utan tillstånd från rättighetshavaren. Exempel på nyttjanden som kräver tillstånd är kopiering av konstverket till webb-sida, till interna nätverk eller annat tillgängliggörande eller mångfaldigande av verket, oavsett metod. Konstverk av upphovsmän som företräds av Bildupphovsrätt Sverige återges på denna hemsida med tillstånd av Bildupphovsrätt Sverige, bildupphovsratt.se Vid önskan att nyttja verket ska Bildupphovsrätt Sverige kontaktas, telefon 08-54 55 33 80, fax 05-54 55 33 98 eller e-mail bildupphovsratt [at] bildupphovsratt.se