Konst

Bildkonst - Jan Peter Dahlqvist

Visar här ett urval av mina bilder från 1979 och framåt.

Hemkomsten, akvarell, 1989

1979–1989

Mina två sista år på konstskola och starten för Ateljéföreningen Kanten. Arbetade mycket med grafik och målade detaljerade akvareller.

2010–

Börjar teckna med kulspetspenna och gör nya digitala bilder kombinerat med akvarell.

1990–1999

Kanske min mest produktiva period i livet hittills och stora förändringar skedde i mitt konstnärliga uttryck.

Digigrafi

Läs mer om tekniken Digigrafi

2000–2009

Mycket fokus på digitalt bildskapande och en övergång från oljemåleri till akvarell.

Aktuellt

Vad är på gång......

Intresserad av min grafik?Grafik i Västs hemsida kan du köpa mina bilder!

Konstverken på denna hemsida skyddas enligt upphovsrättslagen (SFS 1960:729). Skyddet innebär att konstverket inte får återges eller tillgängliggöras för allmänheten utan tillstånd från rättighetshavaren. Exempel på nyttjanden som kräver tillstånd är kopiering av konstverket till webb-sida, till interna nätverk eller annat tillgängliggörande eller mångfaldigande av verket, oavsett metod. Konstverk av upphovsmän som företräds av Bildupphovsrätt Sverige återges på denna hemsida med tillstånd av Bildupphovsrätt, www.bildupphovsratt.se Vid önskan att nyttja verket ska Bildupphovsrätt kontaktas, telefon 08-545 533 80, eller e-mail bildupphovsratt [at] bildupphovsratt.se